تعهدنامه

تعهدنامه خدمات گارانتی

بدينوسيله شرکت سیمیا الکترونیک ایرانیان با اسم تجاری (پرونیکس)  متعهد مي گردد
کليه خدمات پس از فروش به شرح زير را در ( 8 ماده و 2 تبصره) در مورد دستگاه خريداري شده از همین شرکت و یا نمایندگان شرکت در سراسر ایران را به نحو احسن به انجام رساند.
 
  • گارانتي کليه قسمت هاي تجهيزات دستگاه ها را (اعم از مکانيکي ، الکتريکي ،الکترونيکی و....) از هر لحاظ به مدت 15 ماه از تاريخ فروش تعهد مي نمايد.
  • تبصره 1 :گارانتي عبارتست از تعويض دستگاه(ها) يا قطعات بدون اخذ هرگونه وجهي اعم از هزينه قطعات تعويضي ، اجرت .
  • ارائه خدمات پس از فروش را به مدت 5 سال پس از اتمام دوره گارانتي تعهد مي نمايد.
  • تعهد مي نمايد تعهدات مربوط به گارانتي و سرويس يا تعمير دستگاه(ها) را انجام داده و چنانچه نياز به انتقال دستگاه(ها) به کمپاني سازنده باشد انجام امورات مربوط به نقل وانتقال و هزينه انتقال را عهده مي گيرد.
  • تعهد مي نمايد در صورت بروز هرگونه مشکل براي دستگاه(ها) ظرف 72 ساعت از زمان اعلام و ارسال دستگاه(ها) به بخش گارانتی نسبت به برطرف کردن خرابي هاي پيش آمده در دوره گارانتي اقدام نمايد .
  • تعهد مي نمايد در صورت نياز نسبت به آموزش کاربري دستگاه ها بنا به درخواست خريدار  به صورت تلفنی اقدام به آموزش و پشتیبانی  نمايد.
  • تضمين مي نمايد كليه قطعات يدكي و ملحقات دستگاه(ها) ساخت كمپاني سازنده ( Original ) بوده و در طول مدت خدمات پس از فروش از اقلام جايگزين يا متفرقه كه مورد تائيد كمپاني سازنده نمي باشد استفاده نخواهد شد.
  • تضمين مي نمايد پس از هر بار سرويس و يا تعمير دستگاه(ها) نسبت به انجام تست هاي ايمني ،عملكرد مجدد دستگاه(ها) ها اقدام نمايد.
  • تعهد می نماید که آبدیت نقشه ی دستگاه ها را به صورت رایگان در اخیار مشتری قرار دهد و هیچ هزینه ای بابت آبدیت نقشه اخذ نکند.
  • تبصره 2 : هزینه ایاب و ذهاب به عهده این شرکت نمی باشد.